Menu
0528-851304
Ma t/m Vrij 10:00 tot 16:00

Disclaimer en Copyright

De informatie die je op de website van Adore.nl vindt, hebben we met veel zorg samengesteld. We je aandacht voor onze disclaimers en ons copyright-beleid. Als je onze website bezoekt – voor welke doeleinden dan ook – stem je in met het onderstaande.


Disclaimer

Wij hebben veel zorg en aandacht besteedt aan de informatie die op deze website staat. Toch is het mogelijk dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuiste gegevens of onvolkomenheden staan. Adore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.


Link disclaimer

Op Adore.nl verwijzen wij naar de andere websites. Adore.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites worden weergegeven. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie steunen. Het plaatsen van een link naar de websites van anderen is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Bijvoorbeeld voor een haak- of breiproject waarbij we kunnen verwijzen naar een facebook groep of andere website waarop de benodigde informatie wordt weergegeven.


Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de Adore.nl. Teksten, Patronen, lay-out, afbeeldingen, scripts, blog posts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Adore.nl. Voor een schriftelijk verzoek daartoe kun je contact met ons opnemen


Gebruik van foto’s en andere materialen

Wij proberen van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met ons op.


Recente Blog Berichten